امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

کتاب پیاده سازی، سازماندهی و مدیریت بهینه اینترانت

این کتاب بصورت یک مرجع جهت پیاده سازی و مدیریت شبکه های اینترانت در سال ۸۲ توسط انتشارات فرهنگ دانشجو به چاپ رسیده است که در حال حاضر به چاپ سوم رسیده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است :

 در جهان امروز و در قرنی که قرن تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات نامیده شده و سخن از دهکده جهانی به میان آمده است، استفاده از یک سیستم اطلاع رسانی مدرن، پویا، کم هزینه و متنوع برای تأثیر گذاری مثبت در جامعه امری ضروری محسوب می شود. در عصر حاضر باید پیش فرضها و نگرشهای سنتی در مورد روابط عمومی و اطلاع رسانی  را  از ذهنها زدود. تنها در این صورت است که شبکه های ارتباطی و پایگاههای تولید و مدیریت اطلاعات الکترونیکی فضای حیاتی مورد نیاز برای بالندگی را یدست خواهند آورد. چنین شرایطی، روند تولید و گسترش دانش در جامعه و در نهایت توسعه تکنولوژیکی کشور را نیز تسهیل خواهد نمود.

نوشته‌های مرتبط