امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

آشکارسازی اتم برای دیده شدن با چشم غیرمسلح

 عکسهای این پست که برنده جایزه آکادمی فیزیک در انگلستان نیز شده است، برای اولین بار یک اتم (اتم استرانسیوم) رابا تابش لیزر بنفش بگونه‌ای آشکار کرده است که توسط چشم غیر مسلح نیز دیده شود.
فاصله الکترودها ۲ میلی متر هست که در محفظه خلاء قرار دارند. با استفاده از میدان الکتریکی و سرد کردن محفظه خلاء، اتم بی حرکت نگه داشته شده است.

نوشته‌های مرتبط