امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

M-effect

در سال ۱۹۳۹، محققی به نام  Metcalf با انتشار یک مقاله در خصوص پدیده بسیار مهمی که به افتخار او M-effect نامیده شد نشان داد که قرار دادن یک قطره (به اصطلاح خودش گلبول) لحیم بر روی نوار فیوز باعث می شود که فیوز در همان نقطه پاره شود. این اثر برخلاف انتظاری بود که از افزایش سطح مقطع لینک فیوز در این نقطه وجود داشت. در سالهای بعد، با توصیف پدیده اینترمتالیک که تشکیل فازهای آلیاژی مختلف ایجاد شده از نفوذ قلع به داخل عنصر حرارتی فیوز را توضیح می‌داد ،توصیف روشنتری از اثر M بدست آمد.

نوشته‌های مرتبط