امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳
انسانیت
  • شکوه انسان بودن

    متاسفانه دیرگاهی است عادت کرده ایم تا شکوه انسان بودن را بطور مجازی حس کنیم. هر چند مطلب زیر تحت عنوان مد ...

    متاسفانه دیرگاهی است عادت کرده ایم تا شکوه انسان بودن را بطور مجازی حس کنیم. هر چند مطلب زیر تحت عنوان مدیر ژاپنی منتشر شده بود اما بنده معتقدم که پیشرفت ژاپنیها نه به علت مدیریتشان، بلکه به دلیل انسا ...

    بیشتر...