امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
انعکاس نگاری امواج سیار در حوزه زمان