امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
تلفات توان و انرژی
  • اصلاح یک باور

    در بحث تلفات سيستمهای قدرت، غالبا اين تحلیل رواج دارد که تلفات توان با عکس مجذور ولتاژ متناسب است. برای م ...

    در بحث تلفات سيستمهای قدرت، غالبا اين تحلیل رواج دارد که تلفات توان با عکس مجذور ولتاژ متناسب است. برای مثال، اگر ولتاژ سيستم دو برابر شود، تلفات آن يک چهارم خواهد شد. بايد توجه داشت که اين نتيجه گيری ...

    بیشتر...