امروز دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
دزدی و اختلاس
  • مسیری بسوی انهدام

    بعضی وقتها که به راز خلقت انسان فکر می کنم دچار ترديد می شوم. از يک طرف با ديدن انسانهای کم نام و نشان و ...

    بعضی وقتها که به راز خلقت انسان فکر می کنم دچار ترديد می شوم. از يک طرف با ديدن انسانهای کم نام و نشان و کم توقعی که زندگيشان را در راه شرافت و عظمت وقف کرده اند به خدا حق می دهم که چرا از آفرينش انسا ...

    بیشتر...