امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
رهایی
  • رهایی

    رهایی به مفهوم درک برهه ای از زندگی است که تنها یک لحظه دوام دارد. اندکی پیش از آن وابستگی دوباره و تعلق ...

    رهایی به مفهوم درک برهه ای از زندگی است که تنها یک لحظه دوام دارد. اندکی پیش از آن وابستگی دوباره و تعلق خاطر است و اندکی پس از آن پوچی و کفران. رهایی به مثابه تامل و نگریستن به فضای پشت سر است وقتی ک ...

    بیشتر...