امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شبیه سازی حالات گذرا با PSCAD