امروز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شبیه سازی حالات گذرا با PSCAD