امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
صدمه دیدن سیم پیچ
  • حمله به مفاهیم

    از دوره لیسانس یادم می آید که یکی از دانشجویان از استاد درس رله و حفاظت پرسید : "چرا باز کردن ثانویه تران ...

    از دوره لیسانس یادم می آید که یکی از دانشجویان از استاد درس رله و حفاظت پرسید : "چرا باز کردن ثانویه ترانسفورماتور جریان موجب ایجاد ولتاژهای شدید در دو سر ثانویه و صدمه دیدن آن می شود اما در یک ترانسف ...

    بیشتر...