امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
فرانسوا ولتر
  • چرخه ناپایداری

    فرانسوا ولتر فيلسوف، نويسنده و شاعر شهير فرانسوی گفتار تامل برانگيزی دارد که در قالب چهار جمله وابسته و پ ...

    فرانسوا ولتر فيلسوف، نويسنده و شاعر شهير فرانسوی گفتار تامل برانگيزی دارد که در قالب چهار جمله وابسته و پيرو بيان می شود : در جامعه ای که کارها بر حسب استعدادها تقسيم نشود، همه بيکار خواهند شد. در جام ...

    بیشتر...