امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
قطع سه فاز فيوز
  • در باب Striker

    striker يکی از ابداعات نسبتا جديد در حوزه Inter-lock ها و Latching هاست که کارکرد الکتريکی (و نه ايمنی) د ...

    striker يکی از ابداعات نسبتا جديد در حوزه Inter-lock ها و Latching هاست که کارکرد الکتريکی (و نه ايمنی) دارد. يکی از مسائل مهم در بحث حفاظت اولية ترانسفورماتورهای MV/LV جلوگيری از دو فاز شدن بارهایی م ...

    بیشتر...