امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
مشکلات صنعت برق
  • تحلیلی در خصوص یک مشکل

    شايد يکی از مهمترين مسائلی که صنعت برق ما با آن روبروست عدم تطابق تحقيقات علمی با واقعيتهای صنعت برق است. ...

    شايد يکی از مهمترين مسائلی که صنعت برق ما با آن روبروست عدم تطابق تحقيقات علمی با واقعيتهای صنعت برق است. نگاهی به مقالات منتشر شده در کنفرانسها و سمينارهای مرتبط با مهندسی برق نشان می دهد که اصولا اک ...

    بیشتر...