امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
نسبت بهينه اکسيژن به دی اکسيد کربن