امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
نشتی روغن ترانسفورماتور