امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
هدف از محاسبه جریان اتصال کوتاه