امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
کاهش تلفات شرکت زیمنس