امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
کنفرانس برق
  • ماشین علمی – طنز

    راستش اگر کسی بپرسد که اصلا چرا عنوان این پست را "ماشین علمی" گذاشتم، بايد بگويم از اولش برای خودم هم مبه ...

    راستش اگر کسی بپرسد که اصلا چرا عنوان این پست را "ماشین علمی" گذاشتم، بايد بگويم از اولش برای خودم هم مبهم بود. شايد چيزی در مایه های استعاره يا تشبیه و شايد هم توهم بنده باشد. در ذهن غبار آلود و متوه ...

    بیشتر...