امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
Amyotrophic lateral sclerosis