امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
Kron's primitive machine