امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
Myron Weiner
  • بهبود جهان بینی

    انسان پيشرفته توانايي آن را دارد كه براي جلوگيري از درهم پاشيده شدن و بمنظور تطبيق با شرايط موجود، جهان ب ...

    انسان پيشرفته توانايي آن را دارد كه براي جلوگيري از درهم پاشيده شدن و بمنظور تطبيق با شرايط موجود، جهان بيني اش را مداوما بهبود بخشد.  Myron Weiner این جمله در توجیه ضرورت تغییر و اصلاح، آموزش و يادگی ...

    بیشتر...