امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

“تعهد مدیریت”، ضرورت موفقیت استراتژیهای مدیریت انرژی

یکی از مهمترین مسائلی که به عنوان پیش نیاز آغاز مدیریت انرژی در هر سازمان، کارخانه یا شرکتی مطرح می شود، تعهد مدیریت (Management Commitment) نام دارد. چنانچه مدیریت عالی یک سازمان به اهمیت مدیریت انرژی و ارزش آن در ارتقای اقتصاد آن سازمان آگاه نبوده و برنامه های مدیریت انرژی را مورد حمایت خود قرار ندهد، پروسه مدیریت انرژی به دلیل گستردگی ذاتی فرآیندها و نیاز به همکاری کامل سایر بخشهای سازمان در مواردی چون جمع آوری و تحلیل اطلاعات ورودی ، با شکست مواجه خواهد شد. بر همین اساس معمولا در آغاز پروسه مدیریت انرژی در یک سازمان ضروری است تا پشتیبانی مدیریت عالی طی حکمی که “منشور سیاست انرژی” نام دارد اعلام شده و پس از امضای بالاترین مقام اجرایی سازمان در نسخ متعدد تکثیر و در نقاط مختلف سازمان نصب گردد . بدین ترتیب همه پرسنل سازمان متوجه خواهند شد که مدیریت انرژی از حمایت بی قید و شرط مدیریت عالی سازمان برخوردار بوده و لذا همراهی یا عدم همکاری با این پروسه با تشویقها و تنبیهات متناسب همراه خواهد بود.

نوشته‌های مرتبط