امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کاربرد تکنولوژی لیدار (LIDAR) در اتوماسیون GIS شبکه های توزیع و انتقال نیرو

سیستمهای قدرت و بخصوص شبکه های توزیع نیرو با سرعت زیادی در حال گسترش هستند. یکی از مشکلاتی که شرکتهای برق با آن مواحه هستند به روز رسانی اطلاعات شبکه های برقرسانی و تجهیزات مربوطه آن در سیستمهای GIS است.

در حال حاضر شرکتهای برق پیشرو  تلاش می کنند تا با بهره گیری از دو تکنولوژی LIDAR و GPR سرعت به روز رسانی و دقت برداشت اطلاعات شبکه های برقرسانی خود را افزایش دهند. در تکنولوژی لیدار، که برای برداشت اطلاعات شبکه های رو زمینی (نظیر شبکه های هوایی) استفاده می شود، از خاصیت تفاوت میزان انعکاس موج لیزر توسط مواد مختلف بهره گرفته می شود. تکنیکهایی از این دست، تکنیکهای سنجش از راه دور (Remote Sensing) نامیده می شوند.

در تکنیک LIDAR، با استفاده از یک هلیکوپتر یا هواپیمای مجهز به سیستم ارسال، زمان سنجی و دریافت امواج لیزر و نرم افزار مربوطه، تصویری دقیق و سه بعدی از کلیه اطلاعات روی زمین برداشت می شود. سپس اطلاعات برداشت شده توسط سیستمهای پردازش تصویر هوشمند پردازش شده و کلیه تجهیزات الکتریکی تصویر شناسایی و در بانک اطلاعات سیستم GIS ذخیره می شود.

 

همچنین تکنیک GPR یا رادار زیر زمینی نیز برای برداشت خودکار اطلاعات شبکه های توزیع زمینی کاربرد دارد که در پست جداگانه ای بدان پرداخته خواهد شد.

GPR : Ground Penetrating Radar

GIS : Geographic Information System

LIDAR : Light Detection And Ranging

نوشته‌های مرتبط