امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

رشد علمی هند- نگاهی به تصاویر

عکسی از دانشجویی در دانشگاه مدرس (هند) در سال ۱۹۴۸.
هنگام مطالعه در شب ، مو های خود را به دیوار می بستند تا خوابشان نبرد …

نوشته‌های مرتبط