امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

فیلم آموزشی نحوه زمین کردن موقت شبکه توزیع هوایی

زمین کردن صحیح شبکه هوایی در هنگام انجام عملیات تعمیر و نگهداری یکی از مهمترین اصول ایمنی و حفاظت جان پرسنل است. در فیلم آموزشی زیر، مراحل صحیح و استاندارد زمین کردن موقت شبکه هوایی توسط شرکت هابل (Hubbell Power Systems) نمایش داده شده است.

مشاهده فیلم آموزشی زمین کردن موقت شبکه توزیع هوایی

نوشته‌های مرتبط