امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
فیوز
  • M-effect

    در سال ۱۹۳۹، محققی به نام  Metcalf با انتشار يک مقاله در خصوص پدیده بسیار مهمی که به افتخار او M-effect ن ...

    در سال ۱۹۳۹، محققی به نام  Metcalf با انتشار يک مقاله در خصوص پدیده بسیار مهمی که به افتخار او M-effect نامیده شد نشان داد که قرار دادن یک قطره (به اصطلاح خودش گلبول) لحیم بر روی نوار فیوز باعث می شود ...

    بیشتر...